IK LEER LEREN

HOE KRIJG JE GRIP OP JE SCHOOLWERK

 Deze training geeft jongeren slimme handvatten voor makkelijker en doeltreffender leren. Gericht op de vaardigheden die nodig zijn om te leren. Hoe doe je dat, leren?

  

 

 Voor wie is de training

 Voor jongeren vanaf 10 jaar, uit groep 7 en 8. Als stevige basis voor als zij naar de brugklas gaan.

 Voor de brugklasser. Nu de jongste op school, nieuwe vakken, veel lokalen, meer docenten, elke dag voor aantal vakken huiswerk.

 Voor de leerling uit hogere klassen, als die even extra steun nodig heeft. Afhaken ligt op de loer, ook bij hoogbegaafdheid.

 

 

Wat leer je tijdens de training

 ·      Opsporen van hiaten en leerblokkades

 ·      Welke leerstijl heb je

 ·      Wat is jouw talent, wat kun je goed en hoe gebruik je dat

 ·      Werk je met de voor jou goede strategie

 ·      Hoe leer je je (huis)werk plannen en organiseren

 ·      Wat is belangrijk en wat is bijzaak

 ·      Hoe ga je om met faalangst, spanning en stress

 ·      Hoe ga je om met concentratieproblemen, houd je je aandacht erbij

 ·      Wat doe je met ‘geen zin’ of een ‘saaie’ les

 ·      Hoe kijk je terug op hoe je iets deed. Kon het anders, handiger

 

En natuurlijk veel tips, weetjes, testen en oefeningen

 

  

 "Wij willen je hartelijk bedanken voor de energie en moeite die je in de lessen met onze zoon (13) hebt gestoken. Hij vond jouw training echt goed en is ermee aan de slag gegaan. Fijn dat te zien. We konden merken dat je het met passie doet en niet iemand bent die steeds op de klok kijkt. Wij als ouders gaan jouw tips van 'positieve benadering" t.o. hem toepassen. Wij zullen je zeker aanbevelen. Als er meer hulp nodig is, weten we je te vinden Kitty. Bedankt! 

 

Birgit."

 "Ik heb twee kinderen (9-10jaar) en in december 2016 kwam ik in contact met mevrouw Kitty de Nijs om de ik leer leren module thuis te volgen. De kinderen kregen individuele begeleiding volgens de afspraken van het behandelplan. Tijdens het traject zou steeds gekeken worden in hoeverre de aanpak effectief was en of de doelen worden behaald. Ook kon het behandelplan bijgesteld worden. De begeleiding vond plaats thuis bij de kinderen. Wij hadden geleerd hoe wij plannen en effectief kunnen werken en studeren. Top. Hartelijk dank mevrouw Kitty. Met vriendelijke groeten, Amir AL Itejawi."

 


 

 Wat bereik je ermee

 Je weet welke manier van leren het beste bij je past. Je krijgt inzicht.

 Meer motivatie. Grip op je faalangst en je concentratie. Meer zelfvertrouwen en plezier. Hogere cijfers. Je gaat merken dat je het wel kunt. Hoe fijn is dat?

 

 

Werkwijze

 We werken een-op-een, zodat er goed zicht is op waar het (nog) niet zo goed lukt en waar het al wel goed gaat. Ook is het mogelijk om met een klasgenoot / vriend(in) te komen die ook wel wat extra steun kan gebruiken bij HOE te leren. Misschien is dat fijner. We werken t/m brugklas met een werkboek.

 

 

Wat kost het

 De training bestaat uit 5 bijeenkomsten à € 55 per les van ruim 1.15 uur. Dus € 275,- voor de totale training een-op-een.

Voor wie samen komt, kost de totale training € 240 pp.

Als een van de twee een les mist, kan die apart ingehaald worden, een-op-een voor €25,-.

Het werkboek kost €32,50.

 

 Je schrijft je in voor de gehele training. Deze kan in twee termijnen worden voldaan.

 

 

  “WAT MEN MOET LEREN DOEN, LEERT MEN DOOR HET TE DOEN”

 Vlg. Aristoteles, Grieks filosoof en wijsgeer

  

 

DISCIPLINE KUN JE LEREN

EEN TRAINING VOOR PUBERS DIE EVEN HUN MOTIVATIE VOOR SCHOOLWERK KWIJT ZIJN

 Pubers hebben naast school nog zoveel andere bezigheden. Vrienden, sport, een bijbaantje, Netflix, sociale media… allemaal zaken die zoveel leuker zijn dan schoolwerk. Bovendien is het puberbrein nog ‘under construction’. Hoe pak je dan je eigen verantwoordelijkheid….?

 

 Hoe werken motivatie, 'saai' huiswerk dat wel moet, uitstellen, plannen, focus, doorzetten en discipline samen? Dat is de rode draad van de training. 

 

 

Wat leer je?

Pubers leren in deze training tools om de afleidingen aan de kant te zetten tijdens het huiswerk. Doel voor ogen, plan maken, focus houden en discipline, daar gaat het om. Ze leren dat wat je echt wilt (en moet omdat school nu eenmaal een gegeven is) ook kunt, gewoon door het te DOEN. Zij gaan ervaren dat het succes heeft.

 

 

Wat bereik je ermee? 

Je hebt meer ruimte in je hoofd als je de toetsen gepland hebt, weet wanneer je wat moet doen en als je huiswerk op tijd klaar is. Structuur en overzicht creëren, maakt dat je makkelijker en met meer rust aan de gang gaat en niet uitstelt.  

 

Discipline geeft vrijheid en uiteindelijk meer tijd voor iets leuks.

 

Deze training is kortdurend en varieert van 3 tot 5 bijeenkomsten, al naar gelang de hulpvraag. Een sessie kost €55,- per keer. De begeleiding is een-op-een.  

 

“WIJ LEREN NIET VOOR SCHOOL, MAAR VOOR HET LEVEN"

 Vlg. Seneca, Romeins schrijver en filosoof

 

 

BEGRIJPEND LEZEN

ALLE TEKSTEN DE BAAS

 Taal speelt een belangrijke rol in het onderwijs. Kinderen leren via taal. Zij ontwikkelen taal het beste in een betekenisvolle context. Snappen wat je leest, ofwel begrijpend lezen, is een vaardigheid die je nodig hebt bij vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, biologie/natuur etc.. Of je moet alles letterlijk uit je hoofd leren…….

Sommige kinderen kunnen dat, maar begrijpen dan vaak niet wat ze lezen. Dat kost ook veel tijd. Bij een inzichtvraag val je dan door de mand.

Zeker ook bij rekenen heb je begrijpend lezen nodig. Denk maar aan de redactie – verhaaltjes - sommen. Hierbij moet je verbanden kunnen leggen voordat je de som kunt uitrekenen. Op het VO kun je denken aan het vak economie, dat heel talig is. 

 

 

 Voor wie

 De training is bedoeld voor leerlingen uit groep 7 en 8 en klas 1 en 2 van het voortgezetonderwijs. 

Voor zowel beelddenkers als taaldenkers is deze training geschikt.

 

 

Wat leer je

·      Je leert hoe je op een makkelijke manier teksten kunt lezen, begrijpen en onthouden. 

·      Je leert verbanden te leggen door na te denken over de tekst en jezelf vragen te stellen.

·      Je gaat de tekst snappen en kunt die in je eigen woorden navertellen. 

·      Je leert inzicht te krijgen in de tekst. 

·      Werken met kleuren en plaatjes. Mindmappen is daarvan een onderdeel.

 

Naast die 6 stappen leer je ook nog

·      woordenschavergroten

·      wat signaalwoorden zijn

·      hoe je synoniemen vindt in een tekst

·      oefenen met CITO teksten en de vraagstelling die CITO gebruikt

  

 

Werkwijze

 In een lessenserie van 6 (à 1.15 uur) gaan we een-op-een aan de slag met de 6 stappenstrategie.

Je gaat deze leren met het lezen van teksten, oefeningen, werken in spelvorm en bewegen. Door te bewegen onthoud je beter. Ook moet je thuis nog oefenen wat je in de training hebt geleerd.

 

 

Wat kost het

 Inclusief cursusmateriaal kost de individuele training € 330,- (6 x 1.15 uur).

Kom je samen met je vriend(-in) / klasgenoot (hetzelfde niveau), dan zijn de kosten € 285,- pp en kan de training uitlopen naar 1.5 uur.

Als een van de twee een les mist, kun je die apart een-op-een inhalen voor €25.

 

 

WIE BEN IK

 Mijn naam is Kitty de Nijs, ik woon in Veenendaal en ben moeder van twee volwassen kinderen. Ik vind het heerlijk om met jongeren te werken en doe dat vanuit passie. Mijn hele leven heb ik in het onderwijs gewerkt. Achtereenvolgens in het VO, op de basisschool en op het VMBO als vakdocent Nederlands en als zorgcoördinator.

 Ik ben nu jongerencoach/opvoedbegeleider. Hiervoor haalde ik het diploma Jongerencoach aan het Atma Instituut (Post HBO Registeropleiding voor professionals).

Ik ben aangesloten bij de vakorganisatie Adiona. Lid SKJ en ingeschreven in het Register.

Zie voor meer informatie mijn website www.kitz-coaching.nl

 

 

AANMELDEN DOE JE ZO

 Als je als ouder/verzorger denkt dat  een van bovenstaande trainingen iets voor je kind/pupil kan zijn of als je vragen hebt, neem dan gerust telefonisch of per mail contact met mij op. Een kennismakingsgesprek - met je kind- is gratis en vrijblijvend, in de praktijk of bij jou thuis. Als je kind gaat meedoen, komen wij samen de dag en het tijdstip overeen. Op alle trainingen zijn de Algemene voorwaarden van Kitz-coaching van kracht. Zie aldaar  www.kitz-coaching.nl  

  

 

VERGOEDINGEN

Bij alle trainingen is gedeeltelijk vergoeding mogelijk via (indien van toepassing)

http://www.veenendaal.nl/regelingen-laag-inkomen/#3-geldterug-en-kinderregelingen

 

 

reviews


 

"Onze dochter had problemen met concentreren en plannen. Zij is de training gaan volgen bij Kitty en dit is zeer goed bevallen. Kitty geeft echt vertrouwen en neemt alle tijd om te helpen."

 

 

 

“Kitty heeft afgelopen schooljaar onze zoon Jan (15 jaar, havo 4) een aantal maanden begeleid. Eerst een ‘ik leer leren’ training en daarna nog een aantal coaching sessies. Voor de start van het traject stond Jan er niet goed voor en was het plezier in school tot een dieptepunt gedaald. De training heeft Jan goed geholpen om het leren anders aan te pakken en dat zag je al snel terug in zijn cijfers. Eindelijk werd hij beloond voor de tijd en moeite die hij erin stopte. In de coaching sessies daarna hebben Kitty en Jan gesprekken gehad en oefeningen gedaan om meer vertrouwen te krijgen in zichzelf en hoe om te gaan met moeilijke situaties. De sessies hebben Jan geholpen om in te zien dat hij er mag zijn en dat school niet alleen maar stom is. Ook wij als ouders hebben met Kitty gesproken over hoe we beter kunnen communiceren met Jan zonder in verwijten of moeilijke situaties terecht te komen. Jan heeft het schooljaar positief afgesloten en is overgegaan naar havo 5. We zijn Kitty dankbaar voor haar ondersteuning en voor de mooie inzichten die niet alleen Jan, maar ook wij als ouders, hebben gekregen.” 


Contact

Kitty de Nijs

Gersteveld 167

3902ER Veenendaal

E-mail: info@kitz-coaching.nl of k.de.nijs@casema.nl

www.kitz-coaching.nl

T: 0622486756

IBAN: NL34RABO0306492962 t.n.v. C.W.A. de Nijs te Veenendaal

KvK: 63975599